Managementul talentelor, soluţie pentru eficiența organizaţională

Managementul talentelor, soluţie pentru eficiența organizaţională

În ultimii doi ani schimbări drastice au avut loc în cadrul companiei tale. Decizii poate fără precedent, decizii pe care, dacă circumstanţele nu le impuneau, poate cu greu ar fi fost luate în considerare. Strategii de business, politici de vânzări, managementul produselor şi serviciilor, bugete şi capital uman, toate au trecut prin şedinţe de redefinire, limitare, rebugetare.

Datele problemei s-au schimbat, iar această schimbare încă nu şi-a epuizat toate faţetele. Tocmai de aceea deciziile pe care le luăm în aceste momente trebuie să vizeze nu doar viitorul aproiat, ci pe termen lung.

Flexibilitate şi adaptabilitate sunt cuvintele cheie

Ce se întâmplă cu resursele umane ale companiilor în aceste circumstanţe? Chiar dacă optăm pentru o redefinire şi restructurare a personalului, ar trebui să ne abatem cu totul interesul pentru managementul şi dezvoltarea potenţialului şi performanţelor angajaţilor noştri?

Existenţa unei culturi organizaţionale care promovează managementul talentelor, face o companie mult mai adaptabilă în situaţii de criză. Mai ales în situaţii dificile, suntem interesaţi ca angajaţii noştri să fie plasaţi la locul potrivit şi să-şi atingă optimum de performanţă. Dar dacă nu acordăm atenţie acestor aspect, atunci idei, resurse intelectuale, eforturi sunt pierdute din cauza unei erori de gestionare.

Gestionarea talentelor şi a angajaţilor cu înalt potenţial începe încă din faza procesului de recrutare

Paşii pe care îi trasează un astfel de program sunt:

• Să atragem cei mai buni candidaţi (prin poziţionarea pe piaţă ca brand şi prin tipul de posturi oferite)

• Să identificăm tipul de oameni şi competențe ce vor genera valoare sau vor genera un avantaj competitiv

pentru compania noastră atât în prezent cât și pe viitor

• Să dezvoltăm abilităţile şi capacităţile oamenilor astfel încât să poată îndeplini atât cerinţele actuale cât şi pe cele viitoare

• Să implementăm prin plasarea oamenilor potriviţi în posturile potrivite la momentul potrivit

• Să ne implicăm în menţinerea unui climat optim pentru ca oamenii să ofere la rândul lor implicare în cadrul organizaţiei

Toate aceste aspecte trebuie să fie o preocupare constantă, cu o implicare majoră din partea managerilor şi cu suportul specialiştilor din cadrul departamentelor de resurse umane.

Gândiţi-vă la momentele dificile pentru companie, în care decizii strategice sunt luate şi trebuie implementate. Rezultatele acestor decizii depind de cine şi cum le implementează.

Dacă în orice moment avem o imagine clară a rolurilor cheie din cadrul companiei (existente sau care pot deveni cheie în urma schimbărilor), a oamenilor cheie, dar şi a celor cu un nivel înalt de performanţă şi înalt potenţial de dezvoltare? Atunci deciziile legate de strategia resurselor umane ar fi mai clare şi ar servi în mod direct obiectivelor de business.